(0513) 744 169Inloggen
Terug naar het overzicht

Volgjewoning; Van leverancier naar gewaardeerde samenwerkingspartner

  • On 24 oktober 2018

Artikel over Dura Vermeer, Pita Leijnse. Geschreven door Babette Flipse.

Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Een familiebedrijf dat al 160 jaar kennis en ervaring uitbouwt om ook in de toekomst met vakmanschap een optimale bijdrage te leveren aan het waarmaken van de ambities van klanten. De organisatie bevindt zich al jaren aan de top van de sector in Nederland. Vorige maand publiceerde Dura Vermeer een blog online over digitale transformatie, met daarin als kern de urgentie om te blijven bouwen aan vernieuwing en digitalisering. We spraken kort daarna Pita Leijnse, een belangrijke spil binnen Dura Vermeer Bouw Zuid West in de digitalisering van het kopersproces. Wij spraken over haar ervaringen met Volgjewoning en haar visie op digitalisering in dit proces. Toeval bestaat bijna niet!

Pita Leijnse is productowner en coördinator van de implementatie Volgjewoning bij de Rotterdamse werkmaatschappij. We zijn benieuwd naar haar visie en bevindingen over Volgjewoning binnen een grote organisatie die landelijk ruim 2.500 medewerkers telt.

Allereerst, kun je iets vertellen over digitale transformatie?

“Bij Dura Vermeer staat de klant centraal. Klantbehoeftes veranderen mee met de huidige digitale ontwikkelingen. De klant van nu wil snelheid, online alle informatie kunnen inzien en dat alles met groot gebruiksgemak. Digitale oplossingen bieden is iets dat we verplicht zijn. Het is aan de hele bouwketen zelf om de volgende stap te zetten in hun digitale transformatie. Dat vraagt wat van de organisatiecultuur en organisatiestructuur. De uitdaging om op dit vlak te vernieuwen gaat Dura Vermeer niet uit de weg.”

Welke bijdrage levert Volgjewoning hieraan?

Volgjewoning is een mooi online platform om klanten snel en eenvoudig op één centrale plek te informeren. Klanten kunnen alle informatie bekijken wanneer ze willen en waar ze willen. Bovendien worden klanten ontzorgd, bijvoorbeeld als deadlines voor keuzes naderen en klanten hierop geattendeerd worden. Dit past bij ons merk en de huidige tijdsgeest.”

Wat zijn andere voordelen van Volgjewoning? Zijn er ook nadelen?

“Een voordeel is ook de toegenomen flexibiliteit van capaciteit. Verschillende medewerkers plaatsen input via Volgjewoning maar de klant ervaart dit als één centraal aanspreekpunt. Dat een collega van team verandert heeft nu minder impact dan in de oude situatie waarin klanten gehecht waren aan hun vaste kopersadviseur. Wanneer het aantal interne gebruikers groot is, zoals bij ons, neemt echter wel het risico toe dat medewerkers op hun eigen wijze projecten structureren in Volgjewoning. En de invulling niet altijd consistent is. Ons doel voor de toekomst is om hierin de cohesie op te zoeken en te standaardiseren. Volgjewoning denkt sterk hierin mee en komt met waardevolle custom-made initiatieven.”

Hoe ervaren koperadviseurs Volgjewoning?

“Het merendeel van de kopersadviseurs reageert erg positief. Zoals in iedere organisatie hebben ook wij medewerkers die (software)veranderingen in eerste instantie minder toejuichen maar later alsnog betrokken raken. Door de dagelijkse drukte benutten we nog lang niet alle mogelijkheden die Volgjewoning reeds biedt. Er is op dat vlak nog veel te ontdekken. Ook dat ga ik oppakken. ICT-collega’s vinden overigens dat de software achter de schermen zorgvuldig en netjes is opgebouwd. Dat zegt ook wat over de organisatie erachter.”

Welke innovaties staan nog op jullie wensenlijstje?

Op dit moment kunnen we klanten gaan ontzorgen door alle koperskeuzes digitaal aan te bieden en te verwerken. Vrijwel alle klanten waarderen dit. We willen ernaar toe dat de klantwensen in een digitale showroom uitgekozen kunnen worden en de klanten via 3D-visualisatie zien wat het effect op de woning is. De gemaakte keuzes worden daarna via het systeem aan alle betrokken partijen doorgegeven. En dat allemaal thuis vanaf de bank. Voor onze interne organisatie is het ideaalbeeld dat Volgjewoning volledig gekoppeld wordt met de huidige ERP-software. Met als grootste winst dat kopersadviseurs slechts in één systeem werken en wanneer ze gegevens invoeren dit vervolgens in alle systemen zichtbaar wordt. Door de enorme flexibiliteit van Volgjewoning en het ontwikkelen op klantniveau zetten we stappen vooruit met elkaar. De wederzijdse drive om te willen innoveren maakt dat Volgjewoning een gewaardeerde samenwerkingspartner van Dura Vermeer is geworden in plaats van een leverancier.”

Delen: