Om ons aandeel in de internationale markt dit jaar verder uit te breiden, start Femke Stam op 1 februari in de functie Sales & Support Duitsland.

Het afgelopen jaar zijn de eerste projecten met WohnungimBlick in Duitsland gestart. Femke heeft hier met haar afstudeerstage voor de opleiding International Business and Languages, een positieve bijdrage aan geleverd. Deze samenwerking is zo goed bevallen dat zij vanaf 1 februari in dienst treedt om WohnungimBlick verder uit te rollen. Tijdens haar studie heeft Femke al eens een half jaar stage gelopen in Berlijn, waardoor Duitsland geen onbekend terrein voor haar is.

We kijken ernaar uit om Femke binnenkort als vast lid van Team Volgjewoning te begroeten!

scroll back to the top