Renovatie en groot onderhoud

Bij renovatie of groot onderhoud komt heel wat coördinatie kijken. Ook is goede communicatie met alle betrokken partijen cruciaal voor het slagen van het project. Volgjewoning biedt hierbij ondersteuning door middel van organisatie, dossiervorming en communicatie. Door grip te hebben op iedere woning en overzicht te hebben over al je onderhoudsprojecten, kun je gestroomlijnd te werk gaan tijdens de voorbereiding, uitvoering en garantieperiode.

Inzetten bij jouw groot onderhoud project?

Zorg voor een beheersbaar bouwproces

Een beheersbaar bouwproces en efficiënte communicatie met alle betrokkenen zorgen voor kwaliteit in de uitvoering van renovatie- en onderhoudswerkzaamheden en besparen tijd en geld. Alle documentatie per woning beschikbaar, voorzien van QR-codes, zorgt voor een gemakkelijke en snelle toegang tot deze relevante informatie voor alle betrokken medewerkers. Kortom, het gebruik van Volgjewoning draagt bij aan een succesvolle uitvoering van renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Voordelen

  • Pay Per Use. Geen contract
  • Overzicht over al je onderhoudsprojecten
  • Grip op iedere woning
  • Efficiënte en prettig communicatie met alle betrokkenen
  • Eenvodig keuzes vastleggen en orgaiseren
  • Makkelijke inventarisatie
  • Kwaliteitsborging: het bewonersdossier
Training Volgjewoning voor jouw project?
Werkt erg goed om iedereen te voorzien van de juiste laatste informatie en communicatie per woning. Voor onze klant, medewerkers, partners en de huurders. Ook de oudere huurders zijn betrokken doordat je b.v. kinderen kunt laten meekijken in hun dossier!
Peter Kramer, bedrijfsleider Bouwgroep Schrijver
scroll back to the top