Babette Flipse in gesprek met Gradus van Leeuwen van Het Woonlab.

Op een bedrijventerrein in Barendrecht boven een keukenshowroom bevindt zich een modern kantoor van bijna 1000 m2. Hier huisvest Het Woonlab, een uniek totaalconcept dat zich het beste laat omschrijven als: kopersadvies in de breedste zin van het woord. Een belangrijke spil hierin is Volgjewoning. We spreken Gradus van Leeuwen, bedenker en directeur van Het Woonlab, over de samenwerking met Volgjewoning en over de toekomst van het vak kopersbegeleiding.

Kun je iets meer vertellen over jouw bedrijf en de start van de samenwerking met Volgjewoning?

“Onze klanten zoals o.a. projectontwikkelaars schakelen Het Woonlab in voor het begeleiden van kopers tijdens het bouwproces van hun woning. Tegelijkertijd kunnen de samenwerkende partijen van bijvoorbeeld sanitair en vloerbekleding hun aanbod in Het Woonlab presenteren. Voor de kopers betekent dit dat zij op één locatie terecht kunnen voor zowel kopersadvies als voor het fysiek bekijken van het leveranciersaanbod. Deze manier van werken past bij deze tijd en bij mijn visie op klantgericht werken. Op den duur merkte ik echter dat je gezamenlijk nog zulke mooie projecten kunt dragen maar dat wanneer het schort aan communicatie dit bij kopers een nare bijsmaak kan geven. Ik begon mij te verdiepen in mogelijkheden die de communicatie optimaliseren en het bouwproces transparanter maken. Zodoende kwam ik in aanraking met Volgjewoning. Hun manier van werken lijkt sterk op die van ons en het eerste contact verliep direct soepel; de basis voor de samenwerking was gelegd.”

Waarom maakt Het Woonlab gebruik van Volgjewoning?

“In de eerste plaats gebruiken wij Volgjewoning om als bedrijf snel, eenvoudig en up-to-date te communiceren met kopers. Daar winnen we veel tijd mee. Waar voorheen een nieuwsbrief door de snelheid van het bouwproces werd ingehaald en al bijna verouderd was wanneer je hem verzond, kun je met deze app frequenter korte nieuwsberichten plaatsen. Of het nu gaat om statusoverzichten of opleverdata: alle berichten blijven beschikbaar en kunnen op ieder moment van de dag door kopers ingezien worden. Het werkt voor zowel de kopers als voor ons erg prettig wanneer kopers Het Woonlab binnenstappen en op de telefoon hun dossier met informatie paraat hebben. Een ander belangrijke reden om Volgjewoning te gebruiken, is dat de koppeling met andere software mogelijk is. Dat het bedrijf openstaat voor nieuwe ideeën en custom-made toevoegingen, maakt het systeem voor ons nog waardevoller.”

Hoe ervaren opdrachtgevers Volgjewoning?

Ik hoor tot nu toe alleen maar positieve geluiden van klanten. De eerste maanden kijken ze vaak mee met de berichten die we over hun projecten plaatsen. Dat is een logische reactie. Maar ze merken al snel dat Volgjewoning een verlengde is van ons werk. De transparantie van het systeem enerzijds en het afschermen van persoonlijke gegevens anderzijds dragen bij aan het vertrouwen. Daardoor laten opdrachtgevers deze manier van communicatie na verloop van tijd vrijwel volledig aan ons over.”

En de kopers, wat zijn hun ervaringen?

“Voor de meeste kopers voelt deze manier van communiceren als laagdrempelig, informeel en van deze tijd. Oudere kopers hebben wellicht in het begin meer moeite met de manier van communiceren via een app maar je ziet dat deze groep uiteindelijk toch meekomt. Vaak wordt er in de avond naar onze berichten gekeken zodat men de tijd heeft om reacties te plaatsen of vragen te stellen. Vanuit serviceoogpunt starten we iedere ochtend met het bekijken van de reacties en het beantwoorden van vragen die via Volgjewoning binnenkomen.”

Wat verwacht je in de toekomst van het vak kopersbegeleiding en wat kan Volgjewoning hierin betekenen?

“De term kopersbegeleiding dekt in mijn optiek vandaag de dag niet meer de lading. Het woord ‘wooncoach’ is meeromvattend. Het adviseren van kopers in alle facetten van het bouwproces is het mooiste vak dat er is. Maar bij sommige organisaties is het toch nog een ‘ondergeschoven kindje’. Met enkel een goede woning bouwen of verkopen komen bedrijven er in de toekomst niet meer. Ik hoop dat dit inzicht komt en we gezamenlijk de klanten nog beter gaan bedienen. Volgjewoning sluit daar naadloos op aan en ik hoop dat ze vooral op deze voet verdergaan. Als ze de markt blijven volgen en nadenken over nieuwe ontwikkelingen zoals ze dat nu doen, belooft dit veel goeds voor de toekomst.”

Ps. Eens van gedachten wisselen met Gradus van Leeuwen over zijn ervaring met Volgjewoning? Neem dan contact op via gvleeuwen@havestate.nl of 06-53470161

scroll back to the top