Alle betrokken partijen rondom een bouwproject weten elkaar te vinden op één locatie

Communiceren gaat moeiteloos. Verwachtingen zijn helder. Informatie en documentatie zijn duidelijk geordend. Ontdek hoe Volgjewoning voor iedere gebruiker werkt.

Koper

Eén digitaal dossier met daarin alle actuele informatie en communicatie over de woning. Hierin staan deadlines en reminders, kunnen keuzes digitaal aangeboden worden en is het eenvoudig om nieuws en updates te delen. E-mailen is overbodig door eenvoudig te communiceren in dit digitale dossier.

Begeleider

Het e-mailverkeer wordt vervangen door communicatie met de klant in Volgjewoning. Hierin worden keuzes digitaal aangeboden, maar ook deadlines kenbaar gemaakt en documenten digitaal ondertekend. Betrokkenheid creëer je door regelmatig nieuwsitems en updates te plaatsen. Niet alleen gericht op je klanten, maar ook op alle betrokken partijen.

Toeschouwer

Als opdrachtgever, leidinggevende of collega beschik je altijd over alle documentatie en communicatie van een project. Je kunt de voortgang van het bouwproces monitoren en zien wat er gecommuniceerd is met een klant, zodat je over de juiste informatie beschikt.

Verkoopadviseur

Als verkoopadviseur beschik je over alle algemene projectinformatie. Je ziet persoonlijke gegevens van klanten, kunt bijzonderheden uit verkoopgesprekken eenvoudig toevoegen. Je kunt (aspirant) klanten toegang geven tot Volgjewoning.

Project gebonden partij

Als Project Gebonden Partij beschik je over alle algemene projectinformatie. Relevante gegevens van klanten kun je inzien als je daar rechten voor hebt ontvangen en de status van een klant dit toelaat, dit in verband met de privacy regels.

Nazorg

Als nazorg medewerker krijg je inzage in alle communicatie en documentatie nadat een woning is opgeleverd. Zodra een klant een serviceverzoek indient, ontvang je een melding. Alle meldingen worden per project en per woning aan je getoond. Je hebt een overzicht van alle projecten en ziet in één overzicht alle meldingen.

scroll back to the top