“We hebben enorm veel tijdwinst geboekt door samen te werken met Volgjewoning”

Securum is een onafhankelijke kopersbegeleider bij nieuwbouwprojecten in België. Ze vormen een onmisbare schakel tussen de uitvoerende aannemer en de kopers. Zo adviseren ze kopers in de interieurkeuzes van het aangekochte goed en bieden de aannemer vanaf de aanvang van de werken structuur, zekerheid, eenduidigheid en assistentie tijdens de uitvoeringsperiode.

“Er zijn heel veel handmatige handelingen weggevallen door Volgjewoning te gebruiken. Zo hebben we een enorme tijdswinst geboekt met de digitale keuzelijst en de mogelijkheid om digitaal te ondertekenen”

In juni 2020 is met nieuwbouwproject Residentie “Kruispunt” in Oud-Turnhout de eerste aftrap gegeven van de samenwerking tussen Securum en Volgjewoning. Inmiddels heeft Securum vijf projecten begeleid via het platform van Volgjewoning, tot volle tevredenheid van kopers en uitvoerders. De samenwerking biedt Securum de mogelijkheid om nóg efficiënter te schakelen tussen kopers en aannemers.

“Er zijn heel veel handmatige handelingen weggevallen door Volgjewoning te gebruiken. Zo hebben we een enorme tijdswinst geboekt met de digitale keuzelijst en de mogelijkheid om digitaal te ondertekenen”, aldus Kristl Pappens, Hoofd kopersbegeleiding, Securum BV.

“In het begin hebben we natuurlijk wat extra tijd moeten investeren om onze weg te vinden in het platform, maar al snel bleek hoe gebruiksvriendelijk en goed gestructureerd Volgjewoning in elkaar steekt. We merken dat vrijwel alle kopers er mee overweg kunnen, van jong tot oud. En als we vragen hebben, kunnen we altijd terecht bij de helpdesk.” Kristl verwacht dat de uitdagingen voor kopersbegeleiders in de toekomst alleen maar groter worden. “Hogere werkdruk door een tekort aan personeel, prijzen die nog verder stijgen en onkunde op de bouw. Er komt technisch steeds meer bij kijken, bijvoorbeeld de ventilatieverplichting. Daardoor moeten keuzes zoals verlichting in het plafond al in een heel vroeg stadium gemaakt worden. Een platform zoals Volgjewoning helpt ons om dergelijke uitdagingen in goede banen te leiden. Het zou mooi zijn als we Volgjewoning standaard gaan aanbieden, Securum inclusief Volgjewoning”.

Kristl Pappens, Hoofd kopersbegeleiding Securum BV

Lees hier de volledige uitgave van de Volgjewoning krant april 2022

scroll back to the top