Service & Nazorg update

De Service & Nazorg module heeft een grote update gehad. Deze update is doorgevoerd om een betere ervaring te geven aan alle gebruikers van de module. In dit document bespreken we de nieuwe ontwikkelingen per gebruikersrol.

Begeleider

 • Standaard toegang tot de Service & Nazorg kolom. Voorheen moest je een vinkje aanzetten. Dit is nu omgedraaid: standaard is de kolom in te zien, maar dit kan aangepast worden.
 • Toegang tot het Service & Nazorg dashboard en notificaties van nieuwe meldingen.
 • Alle woningen blijven zichtbaar. Wanneer een woning de status ‘nazorg’ krijgt, blijft deze inzichtelijk voor de begeleider. Je kan er echter voor kiezen om deze niet in je overzicht te tonen via de knop ‘Nazorg woningen tonen’.
 • Mogelijkheid om Service & Nazorg meldingen te verhandelen.
 • Als de Service & Nazorg plug-in geactiveerd is, maar er is geen nazorg medewerker of begeleider die meldingen op kan pakken, dan krijg je op de plug-in pagina een waarschuwing te zien “Let op! Er is geen (service)medewerker aan dit project gekoppeld die meldingen op kan pakken.”
 • Alle begeleiders krijgen een notificatie wanneer een koper een melding aanmaakt, maar er niemand gekoppeld staat om de melding op te pakken.

 

 • Je kan voorschouw/oplevering meldingen die via de formulieren plug-in gemaakt zijn, doorzetten naar andere begeleiders binnen het huidige project.

Begeleider & nazorg medewerker

 • Ga je naar een service dossier dan worden woningen die geen toegang tot dit dossier in het grijs getoond.
 • Tegenwoordig is het zo dat alle gebruikersrollen kunnen worden toegewezen aan een actie.
 • Op het nazorg dashboard worden maximaal 500 meldingen getoond. Meer meldingen gaf problemen met exports. Met behulp van de zoekfunctie kun je de gewenste meldingen vinden en desgewenst een export van maken.
 • Wanneer je bij de beslisboom een medewerker aan een bepaalde categorie hebt gekoppeld, zodat deze automatisch gekoppeld wordt aan de gemaakte meldingen binnen deze groep, maar de medewerker is nog niet gekoppeld aan het project, dan wordt deze automatisch toegevoegd zodra er een melding in deze categorie aangemaakt wordt.
 • Het Service & Nazorg dashboard heeft tabbladen gekregen. Zo is er een speciaal tabblad voor het beheren van de onderaannemers. Heb je toegewezen acties? Dan heb je hier ook een apart tabblad voor.

 

Nazorg medewerker

 • Mogelijkheid om meldingen toe te wijzen aan collega’s. Is deze collega nog niet gekoppeld aan het project? Dan wordt dit automatisch gedaan.
 • Verbeterde ‘Home’ knop. Wanneer je voorheen naar een project ging en op ‘Home’ klikte, kwam je terug op het dashboard. Dit is nu de homepagina van het project.

Onderaannemer

 • Notificatie teller geeft de notificaties weer van alle projecten.
 • Eenvoudig wisselen tussen verschillende projecten/gebruikersrollen. Onder de knop projectwissel is er nu een knop ‘Service’ waarmee je bij het onderaannemer dashboard.
  • Hier wordt ook het aantal openstaande acties vermeld.
 • Op het onderaannemer dashboard worden acties van nieuw-naar-oud getoond.
 • Er is een extra kolom ‘Project’ toegevoegd waarbij je de projectnaam en -nummer ziet.

Overig

 • Als een gebruiker op een project een Service & Nazorg actie toegewezen heeft gekregen, dan krijg hij/zij onder de projectwissel knop een nieuw “project” te zien, genaamd ‘Serviceportaal’ met daarbij aangegeven hoeveel openstaande acties hij/zij heeft. Klik je hierop, dan wordt je naar het onderaannemer dashboard gebracht.
 • Als een gebruiker toegang heeft tot het Service & Nazorg dashboard en zich hier momenteel niet bevind, dan krijgt hij/zij onder de projectwissel knop een nieuw “project” te zien, genaamd ‘Serviceportaal’. Deze geeft ook aan hoeveel nog niet opgepakte meldingen er zijn en hoeveel openstaande meldingen hij/zij heeft.

 

 

 

scroll back to the top