Koperskeus.nl

CATEGORIE produkt-leveranciers

Ieder mens is uniek, zo ook de voorkeuren wat betreft deuren, kozijnen en beslag.

De koppeling stroomlijnt het hele keuzeproces van deur tot garnituur.

De koppeling tussen koperskeuze.nl van BPZ en Volgjewoning vergemakkelijkt het keuzeproces van je klanten en zorgt voor een efficiƫnt keuzetraject. Nadat de keuzes zijn ingediend, wordt er automatisch een opdrachtbevestiging in het Volgjewoning dossier van de klant geplaatst.

10 november 2022 Event Koperskeuze.nl & Volgjewoning arrow
scroll back to the top