CATEGORIE communicatie
Via deze plug-in krijgen de klanten van het project de mogelijkheid om hun gegevens onderling uit te wisselen. Dit is altijd op basis van opt-in, dus ze moeten hier bewust toestemming voor geven. Via het delen van contactgegevens kunnen klanten die toestemming hebben gegeven buiten Volgjewoning om contact met elkaar zoeken.
scroll back to the top