CATEGORIE erp-pakketten

Stroomlijn jouw processen met de naadloze verbinding tussen JPDS en Volgjewoning! Deze integratie maakt een vlotte overdracht van projectgegevens mogelijk, waaronder woningtypes, bouwnummers, klantinformatie en keuzelijsten, rechtstreeks vanuit JPDS naar Volgjewoning. Gemaakt keuzes worden weer teruggeschreven naar JPDS zodat je de juiste informatie in JPDS behoud voor de onderbouwing van gemaakte keuzes.

scroll back to the top