Alle bouwbedrijven krijgen straks te maken met de Wet Kwaliteitsborging (Wkb). De beoogde doelen van deze wet zijn een verbeterde bouwkwaliteit, verbeterde positie van de consument, een prikkel geven aan kwaliteitsverbetering en vermindering van faalkosten.

Bouwbedrijven worden wettelijk verplicht om de kwaliteit te borgen. Belangrijk hierbij is de opbouw van zowel een consumentendossier als een ‘As built’ dossier.

Consumentendossier

Met Volgjewoning bouw je een consumentendossier op waarin alle informatie omtrent de woning wordt geborgd. Dit betreft zowel de documentatie als de communicatie tijdens de hele koopfase, de bouwfase en het nazorgtraject van de woning. Bij oplevering van de woning heb je direct je opleverdossier gereed. In dat dossier moeten in nakoming van de overeenkomst met je consument in ieder geval de volgende stukken opgenomen zijn:

  • Gebruikershandleidingen
  • Revisietekeningen
  • Toegepaste materialen en kleuren
  • Verklaring van de kwaliteitsborger

As built dossier

Hieronder verstaat de Wkb een dossier dat vastlegt hoe een woning wordt en is gebouwd. De externe en interne borging van het bouwproject kan naar wens binnen Volgjewoning op project- en op woningniveau worden ingelezen, naar keuze wel of niet zichtbaar voor de consument. Wij hebben hiervoor koppelingen met de volgende applicaties:

Door Volgjewoning in te zetten bij je projecten, voldoe je niet alleen aan de opbouw van een consumentendossier en As Built dossier, maar verminder je ook de faalkosten omdat alle partijen gelijktijdig over dezelfde meest actuele informatie beschikken.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

scroll back to the top