Volgjewoning is het woningdossier en de communicatietool voor een overzichtelijk proces van de woningbouw. Zo wordt er gezorgd voor helderheid tijdens de ontwikkeling, het bouwen en de nazorg van een project met focus op de klantenbegeleiding.

Bij de bouw van een woning zijn veel partijen betrokken met allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. In Volgjewoning loopt de communicatie en documentatie via één platform. Met een duidelijk overzicht beschikken alle partijen over de actuele informatie van het gehele project of een woning. Dit scheelt veel tijd, voorkomt fouten en zorgt voor kostenreductie. Heen en weer mailen en documenten in allerlei mappen bewaren is hiermee verleden tijd.

Xperit, Microsoft gecertificeerd en implementatiepartner van Dynamics 365 Business Central kent het ERP-systeem en de daarbij behorende technische eigenschappen. Business Central is de meest recente verandering in het ERP-landschap van Microsoft in het MKB. Qua functionaliteiten komt Business Central redelijk overeen met die van voorgaande applicaties Dynamics NAV of Navision. Xperit heeft de kennis en ervaring over alle versies van deze Microsoft productlijnen en specialisaties binnen de groothandels en productiebedrijven. Integratie met Volgjewoning kan met deze versies en is ontwikkeld op het ERP van 4PS bij ‘van Mierlo Bouw & ontwikkeling’.

De integratie van het platform Volgjewoning met Business Central/NAV zorgt er voor dat de data altijd zuiver en betrouwbaar blijft. Projectgegevens worden vanuit NAV uitgelezen naar Volgjewoning, zodat de keuzes digitaal worden aangeboden. Het gekozen meer-minderwerk wordt vervolgens teruggebracht naar NAV. Tot slot worden de facturen aan de kopers direct in hun dossier geplaatst.

Van Mierlo gebruikt Volgjewoning al jaren voor de begeleiding van hun kopers bij nieuwbouwprojecten. Janine Reek, Marketing & Communicatie specialist, over haar verwachting van de integratie met Microsoft Dynamics NAV:
“Binnenkort gaat deze integratie daadwerkelijk live; wij kijken uit naar dat moment! Onze interne processen blijven grotendeels onveranderd, maar worden tegelijkertijd door de datasynchronisatie van Microsoft Dynamics NAV naar Volgjewoning een stuk efficiënter en minder foutgevoelig. Een absolute win-winsituatie, want ook onze kopers hebben veel baat bij een soepel lopende klantreis.”

scroll back to the top